Press cliping

Ovo je samo mali dio bogatog press clipinga, budući da su nas kroz zadnjih 6 godina pratili razni mediji. Od dnevnih, tjednih i mjesečnih tiskovina preko lokalnih i nacionalnih radija i televizijskih kuća pa do Internet portala – bilo općih bilo specijaliziranih. U zadnje vrijeme koristimo i mogućnosti vlastitih kanala na Internetu (youtube, facebook, itd.)

Zahvaljujemo se svim medijima koji su bili i koji će biti uz nas sve ove godine.